Hướng dẫn kích hoạt ổ cứng mới trên Windows

Hướng dẫn kích hoạt ổ cứng mới trên Windows

Để bắt đầu cài đặt ổ cứng mới bằng cách format với Disk Management, chúng ta hãy làm như sau:

  • Gọi Disk Management lên bằng cách bấm Windows + X và chọn Disk Management.
  • Ổ cứng mới của bạn sẽ được đánh dấu bằng dòng chữ Unknown và Not Initialized. Click chuột phải vào đó và chọn Initialize Disk.

cài đặt ổ cứng mới

  • Bạn có thể chọn kiểu phân vùng. chọn GPT.
  • Bấm nút OK.
  • Bấm chuột phải lần nữa lên ổ cứng mới và chọn New Simple Volume.

cài đặt ổ cứng mới

  • Bấm Next cho tới khi hoàn thành
  • Bấm Finish để hoàn tất quá trình cài đặt ổ cứng mới.